- Webová analytika -

Díky webové analytice můžeme za běhu měřit plnění cílů a dále zlepšovat vaše stránky. SEO bez cíle je jako auto bez řidiče, proto si v první řadě musíme nadefinovat, čeho chceme s vaším webem dosáhnout.

Každý projekt má jiné cíle, kterým je potřeba přizpůsobit marketingové aktivity

 

Co nám webová analytika pomůže zjistit

o současném stavu vašeho webu?

 

Odkud k vám lidé chodí, jak se na webu chovají a proč?

Kam směřovat své další marketingové úsilí?

Které stránky vašeho webu jsou pro návštevy zajímavé? 

  Problémy v informační struktuře a použitelnosti?


Jaká klíčová slova používají lidé, aby vás našli?

 

Jak postupujeme?


Stanovime si cíle, kterých
chceme dosáhnout.
 

Zaměřime se i na dílčí 
ukazatele. Dokončení kroku
v objednávce apod.

 

Implementujeme analytický nástroj a začneme
s měrením.
Posílame reporty a průběžne analyzujeme stav. Vyvodíme závěry,
navrhneme a realizujeme
připadné změny.

 

Jak vypadá úspěšné spojení SEO  a webové analytiky?

Srovnání týdenní návštěvnosti před a v průběhu optimalizace pro vyhledávače na webu www.dzm.cz
 


Nezávazná konzultace

Naši klienti
202%

...je nárůst cílených návštev u našeho
klienta pojisťovny Kupeg po třech
měsících

0

...je počet zbytečných katalogů, do
kterých vás budeme registrovat.
Opravdu je to k ničemu :)

365

...je průměrný počet dní v roce
věnovaný práci, která nás baví